Pipettdoktorn Sverige

Pipettdoktorn Sverige

Pipettdoktorn Sverige är en del av nätverket Pipette Doctor som är världsledande inom service och kalibrering av pipetter med serviceexperter jorden runt. Våra utbildade och certifierade servicetekniker är din försäkring på god kvalitet. Oavsett vilka pipetter du har på ditt lab så kan vi reparera och/eller kalibrera dem!

Varför kalibrering och underhåll?

Pipetter är precisionsinstrument som behöver underhållas och kalibreras regelbundet. Förutom pipetter och spetsar erbjuder vi via Biohit en rad relaterade kalibrerings-, underhålls- och reparationstjänster för att bibehålla kvaliteten i ditt pipetterande och förlänga livslängden på dina pipetter.

Därför behöver dina pipetter kalibrering och underhåll:

Försäkra att din data är tillförlitlig genom regelbunden kalibrering och förebyggande underhållsschema för dina pipetter.

Exaktheten och precisionen av pipetterna optimeras, fullständigheten av din data försäkras, och kontaminationsrisken minimeras med regelbunden professionell rengöring.

GLP (Good Laboratory Practice) säger att precisionsverktyg som pipetter måste underhållas och kalibreras vid regelbundna intervall av en ”competent body” (behörigt organ).

 Ackreditering och kvalitetssystem

Utifrån kvalitetsstandarder som gäller över hela världen krävs att mätningar utifrån ackrediterade processer har full spårbarhet. Globala pipettdoktorn har ett nätverk av ackrediterade kalibreringslab som ger service världen över.

Pipettkalibrering utförs alltid enligt ISO 8655 (standard för volumetrisk apparatur utrustad med pistong) och vi använder originaldelar om möjligt.

Hos pipettdoktorn ges service och kalibrering för alla märken och modeller!

 

 

Electronic Pipette Check

Pipettdoktorn Sverige

Sartorius AG

Nordic.Service@Sartorius.com

 

 

Box 7293, 187 14 Täby - Telefon 08-630 85 00 - Fax 08-630 09 05 -